Huidige tentoonstelling

MAX KRAANEN
JAN ENNO DE JONG
MARIELIN SIMONS

 

31 maart t/m 13 mei 2018

Jan Enno de Jong

Max Kraanen

Marielin Simons

Jan Enno de Jong

Jan Enno de Jong heeft eens beweerd dat hij van binnen naar buiten werkt. De vorm van een beeld ontstaat bij De Jong niet vanuit een berekening of een uitwerking van een van tevoren bedachte constructie maar ‘gebeurt’ tijdens het maken, van binnenuit.
Vraagstellingen rondom het gebruik van materialen of techniek interesseren hem niet, eerder het zoeken naar hoe iets uit te kunnen drukken in een beeld. Het uitgangspunt van een werk kan divers zijn, maar verlangens, melancholie, plaatsbepalen en het onderweg zijn, zijn in de werken van De Jong terugkerende thema’s.

Max Kraanen – Alles wat hij fotografeert is zoals het is. “ik pas niks aan. Dingen zijn intrigerend van zichzelf.”

Max heeft duidelijk plezier in het per beeld bedenken hoe en wat. Eigenlijk lijkt dit kenmerkend voor zijn proces als fotograaf. Max werkt langzaam en precies en werkt daarom altijd analoog en vaak met een groot formaat technische camera (4×5). Het snelle en vele van een digitale camera brengt voor hem onrust met zich mee. Bij hem krijgt het hele proces van denken tot maken tot het uitvoeren even veel belang. Hij leest veel, hij schrijft veel op, hij denkt veel na en hij fotografeert relatief weinig. Dit komt omdat hij het beeld er meestal in een keer op zet. De beelden komen eerst in zijn hoofd en worden dan in een keer uitgevoerd. Als hij gaat fotograferen weet hij al precies wat hij wil, vandaar dat de technische camera, die langzaam en precies werkt, zo goed bij hem past. – Courtesy Galerie Fontana

Marielin Simons –Een beeldtaal voor een visie die niet altijd grijpbaar is

Marielin Simons is altijd bezig met de wereld om haar heen. Ze zoekt heel bewust de natuur op, onderzoekt het, en construeert op haar eigen manier een nieuwe wereld..
Marielin heeft een grote liefde voor de natuur en met name het bos waarin iedere lichtval, ieder seizoen en ieder moment van de dag een ander verhaal verteld. Haar werk kenmerkt zich dan ook door zijn verhalende en mysterieuze karakter waar lichtbronnen een belangrijke rol spelen voor de sfeer die zij wil overbrengen. Marielin maak diorama’s en lichtboxen waarin ze de toeschouwer meeneemt in een gekaderde, atmosferische en verhalende wereld die je de tijd doet vergeten en je fantasie vrij spel geeft.


Openingstijden

Vrijdag t/m zondag tussen 13.00 – 17.00 uur

Adres

Gorredijksterweg 73
8411KC Jubbega

T 0516-462511
E info@galerieloof.nl